פעמונים

שלשת סוגי הפעמונים שמוצעים כאן משמשים בעיקר למדיטציה ,טיפול ,טיהור המרחב ,התרגעות ותחושת שחרור